Astrální cestování 1.část

7. listopadu 2005 v 13:32 | Marlitan - http://iglu.cz/marlitan |  Tajemství Astrálu
1.Úvod
Určitě jste slyšeli o NDE, zážitcích blízkých smrti, kdy duše opouští tělo, nejprve onen duch pozoruje sebe sama např. na operačním stole, postupně se zvyšují vibrace astrálního těla onoho člověka. Následkem toho se otevře jakýsi tunel, kam pak jde...atd. další jistě znáte z příběhů, jelikož NDE není tím, čím se zabývám, tak tento fenomén tu nehodlám dále popisovat. Avšak tím jsem se dostal k tomu, abych objasnil, že astrální cestování je vlastně tou samou věcí, ovšem s rozdílem, že nejste operován na operačním stole, nebo že nejste po automobilové nehodě. Místo vaše fyzické tělo nerušeně oddechuje doma.
2. Druhy astrálního cestování
Již jsem přečet hodně knih pojednávajících o astrálním cestování,OBE,OOBE a lucidním sněním. V každé z nich bylo zmíněno pouze o jedné shora uvedených věcí. Falešně jsem se domníval, že jde o ty samé věci. Později jsem se sám přesvědčil, že tomu tak není. Doufám, že z úvodu jste si udělali alespoň matnou představu, co astrální cestování je. Začněme popořadě.
 • OBE,OOBE je to zkratka z angličtiny Out Of Body Experience, v překladu to znamená zážitek mimo tělo nebo zkušenost mimo tělo. Když prožíváte mimotělnou zkušenost (dále jen OBE). Prožíváte jí v reálném čase. Znamená to, že když jste mimo tělo a vznášíte se např. nad rušnou ulicí, můžete vidět lidi, jak se baví, můžete je slyšet, spatříte jezdící auta, atd. Když narazíte na pouliční hodiny s vteřinovou ručičkou ( venkovní toho druhu většinou nespatříte ), tak budete zřetelně vidět, že se ona vteřinová ručka pohybuje. Je to tudíž reálný čas, není zpomalený, zrychlený,zastavený nebo žádný.
 • Astrální cestování představuje skoro to samé, co OBE, ale s tím rozdílem, že zde žádný čas není. Když se přemístíte na ulici, určitě zde neuvidíte žádné lidi, auta. A to z jednoduchého důvodu, a to, že v žádném čase tam žádní lidé nemohou být. Když se ovšem na tu ulici dostanete, spatříte baráky. Logicky to odporuje tomu, co jsem před chvílí naznačil: V žádném čase tam žádné baráky být nemohou. Jde o to, že ony baráky tam stojí například 70 let, za onu dlouhou dobu, co na tom místě stojí, zanechaly v astrální sféře svůj otisk, který je patrný i bez času. Pro bližší pochopení uvádím příklad: Ocitnete se ve vašem městě na náměstí, vznášíte se tam a prohlížíte si domy. V tom spatříte vprostřed náměstí sloup. To je ale divné, jelikož dobře víte, že tam ve skutečnosti žádný není. Přiletíte k němu blíž, aby jste si ho prohlédli, jediné, co zjistíte, že je skutečný. Dejme tomu, že za měsíc jdete do knihovny půjčit si knihu o minulosti vašeho města. Na některých fotkách či rytinách v oné knize je skutečně zachycen sloup uprostřed náměstí, který jste spatřili, když jste astrálně cestovali. Co se tedy stalo? Byly jste v astrální dimenzi. Ten sloup, který jste tam spatřili stál v letech 1750 až 1938, což bylo 88 let, za tu dlouhou dobu vryl otisk svého tvaru do astrální dimenze kde zůstal.
 • Lucidní snění jak už název napovídá je vlastně astrální cestování během snu. Možná se vám již několikrát stalo, že jste v noci spali, zdál se vám nějaký sen a zároveň jste věděli, že to je sen. Ale, to tak asi bylo všechno. Abyste lucidně snili ( lucid=průzračný ), musíte začít svůj sen ovládat. Zdá se vám například, že jste u sochy svatého Václava. Najednou si uvědomíte, že toto je sen, který nyní přebíráte do svých rukou. Kdyby jste nezjistili, že se jedná o sen, tak by pokračoval. Například tak, že by jste šli do metra a kamsi odjely… Když si však uvědomíte, že jste ve snu, tak rozhodně nebudete chtít odjet metrem kamsi, ale budete se chtít podívat do Národního muzea kousek nad vámi. V tom okamžiku tam půjdete. Tím jste začli ovládat svůj sen. V muzeu spatříte například sochu autora tohoto článku. Když další den půjdete do onoho muzea, tak spatříte vše, tak, jak bylo ve snu.
To bylo jen krátké vysvětlení. Pravděpodobně si teď myslíte, že když budete astrálně cestovat ( tohoto termínu se budu držet pro OBE i astr. Cest. ), tak nerozeznáte, co je OBE, pravé astrální cestování, nebo lucidní sen. Zprvu jsem si to taky myslel, ale až budete mít 2 až 3 zážitky, poznáte pokaždé o jaký druh se jedná.
3. Astrální dimenze a jejich obyvatelé
Astrální dimenze má několik úrovní, dělí se podle hustoty vibrací éterického materiálu. Analogicky bych to přirovnal k atmosféře. Dole u země je normální vzduch, když staneme na Sněžce, tak zde bude o trochu řidší vzduch. Když se dostaneme na Mount Everest, tak zde bude hodně řídký vzduch.
V 0 až 3000 metrech žije většina obyvatel planety země, vzduch se dá normálně dýchat, jelikož není tak řídký, když budeme postupovat výš a výš, počet obyvatel v určité nadmořské výšce se bude globálně snižovat a snižovat. V 6000 metrech jich už moc nezbude. Je to shodné s astrální dimenzí. Astrální úroveň má své obyvatele, jsou to elementárové, elementálové, larvy, fantomové, zemřelí, bytosti čistých živlů: Salamandři, Sylfy, Undiny (Rusalky),Gnómové (Trpaslíci), ostatní bytosti, andělé, duchovní strážci a samozřejmě ostatní astrální cestovatelé z celého světa.
Z každou z vyjmenovaných bytostí se můžete setkat a navázat s ní kontakt. Stejně jako je tomu u lidí, můžete narazit na hodné, či zlé bytosti. Když potkáte nějakou se samými negativními vlastnostmi dodá vám tato neblahá zkušenost dost strachu a vy příště již nebudete tak moc chtít opustit tělo. Ale je to podobné tomu, když jdete poprvé v životě na diskotéku, kde dostanete přes hubu. Většinou si příští návštěvu rozmyslíte i když podvědomě budete vědět, že na jiné diskotéce vám nic nehrozí. Na příští diskotéce se vám nic nestane a vy budete chodit dál. Je to obdobné s tím rozdílem, že v astrálním světě není šance, že potkáte jednu bytost vícekrát velká.
4. Astrální pohled
Náš normální zrak ( 2 oči ) nám umožňuje vidět záběr pod úhlem 220° před sebeotáčeli. U astrálního těla tomu je jinak. Když jste mimo tělo, nemáte žádné oči. Představte si, že jste bod vědomí v prostoru, vše vidíte pouze z tohoto bodu, a to vše myslím záběr 360° na obě strany a nahoru a dolu. Vidíte tedy všemi směry v jeden okamžik. To způsobí dost velký zmatek v našem vnímání prostoru. Takže, když se vám to poprvé stane, budete dost vedle…
Nelamte si však z toho hlavu, ve většině případů ostatní strany ani nepostřehnete, budete jen vnímat to, co je před vámi. Já si například toto sférické vidění vůb bez toho, aniž bychom se ec neuvědomuji. Párkrát se mi stalo, že jsem začal vnímat na víc stran a bylo to docela hnusný.
5. Efekt Alenka v říši divů
Když astrálně cestujete, mohou se vám přihodit různě divné věci, je to způsobeno tím, že v astrálním světě je všechno možné. Hodně věcí tvoříme vlastníma myšlenkami. Často o tom ani nevíme, co nám naše mysl přichystala. Uvedu malý příklad: Jste například ve vašem pokoji. Vše vypadá jako obvykle, ale něco tu nesedí. Všimnete si, že máte v pokoji dvoje dveře, ačkoli ve skutečnosti máte pouze jedny. Logicky si odvodíte, že ty dveře tam určitě nikdy být nemohli ( neplést si s příkladem o sloupu uprostřed náměstí, kde opravdu kdysi mohl být ). Poletíte-li blíž si prohlédnout ony dveře, zjistíte, že jsou stvořeny absolutně dokonale. Projdete-li normálními dveřmi, octnete se tam, kde by jste čekali, za nimi. Projdete-li ale falešnými dveřmi, tak se většinou objevíte na místě, které neexistuje a kde je všechno možné, můžete také skončit v jiné dimenzi. Kdo četl Alenku v říši divů, ten ví, že je možné úplně vše.
6. Předpoklady
Stručně žádné nároky nejsou. Cestují lidé zdraví a nemocní, chytří, hloupí, věřící, nevěřící…. V mnoha knihách jsem četl například to, že si musíte lehnout hlavou na sever, musíte ležet na zádech, nejíst 12 hodin apod. Z vlastní zkušenosti jsem zjistil, že na tom nezáleží. Stručně zde vypisuji různá doporučení, kterých se mi dostalo a můj vlastní názor nebo zkušenost o tom:
 • Ležení hlavou na sever - četl jsem, že siločáry země by měli být v souladu s magnetickým tokem ve vašem těle. Má postel je umístěná na sever, takže většina mých astrálních cest takto začíná. Občas jsem ležel i na jiné světové strany a vše fungovalo správně.
 • Ležet na zádech - Je to popravdě nejpřijatelnější poloha, kterou vřele doporučuji. Obecně se říká, že máte ležet tak, jak vám to vyhovuje. Na zádech jste však méně náchylní k usnutí. Vzpomeňte, jak většina z vás usínáte na boku. Pokud vám to moc nevyhovuje, snažte si zvyknout. Nějaký ten čas to zkoušejte si přivyknout této poloze. Skoro všechny mé cesty takto začínají, jsou ale i vyjímky. Párkrát jsem cestoval, když jsem ležel na boku, jednou snad i na břichu. Když jsem jednou v životě omdlel, tak to bylo i ve stoje.
 • Nejíst X hodin před astrálním cestováním - nevím proč by jste to měli dělat. Abych nevzbudil zájem okolí, jdu se po obědě trochu prospat, ve skutečnosti však hned podnikám astrální cesty. Říká se též, že když už jíst, tak jen lehká jídla. S tímto názorem bych už víc souhlasil. Občas se mi stane, že si lehnu s úmyslem astrálně cestovat, když v tom mi tak hlasitě začne kručet v břiše, že se to nedá poslouchat, takže nemáte klid.
 • Nepít X hodin před astrálním cestováním - S tím též nesouhlasím, když máte žízeň, jen se napijte, ale nepřežeňte to, ať neběháte často na záchod.
 • Dostatek klidu - tento nárok preferujte především, nezkoušejte astrálně cestovat, pokud kolem vás chodí lidi, nebo v nejbližší době začnou. Klid je na prvním místě. Bohužel musím říci, že jen těžko se ho dá dosáhnout. Já například bydlím s třemi bratry v jednom pokoji, nemusím snad říkat, že klid tu je cizí pojem. Mám však zjištěné dny, kdyby mohl být doma klid. Na takové dny se jen těším, abych mohl astrálně cestovat. Když je doma klid od ostatních, tak vypínám všechny hodiny, které tikají. To nemusíte dělat, já to dělám z toho důvodu, že už mě to nebaví poslouchat. Občas se bohužel vyskytnou vlivy, proti kterým nic nezmůžete: Soused vrtá vrtačkou, venku troubí auto, děti venku hážou petardy….
 • Nepít alkohol - to je logicky správné, když jste namol, tak hned usnete, žádné astrální cestování. Ovšem může se stát i vyjímka. ( viz zážitek č. 6. Z mých zážitků - dole jsou ke stáhnutí )
 • Poslouchat klidnou muziku - nevím, co si autoři těchto názorů myslí pod pojmem klidná muzika. Já však poslouchám rock a heavy metal, a také astrálně cestuji.
 • Být vegetariánem - Nedoporučuji, tělo by tím přicházelo o různé živiny. Všeobecně panuje názor, že je lepší vyhýbat se masu, když začínáte s duchovními aktivitami. Autoři těchto názorů jsou většinou sami vegetariáni a z toho důvodu vám podstrkávají své ideje. Já rozhodně vegetarián nejsem. Všeobecně bych chtěl napsat, že je vhodné jíst a pít to, na co jste zvyklí.
 • Zavření očí - Nelze se dostatečně uvolnit a dostat do jiných hladin vědomí pokud máte otevřené oči a zaostřený obraz. Takové věcí dokáží opravdu jen mistři, nebo lidé v hluboké hypnóze
Je taky doporučováno, zda máte zkoušet astrálně cestovat ráno, večer nebo odpoledne. Vůbec na tom nezáleží. Z praxe však nedoporučuji zkoušet astrálně cestovat večer, když usínáte, protože pokaždé usnete. Četl jsem, že nejlepší vhodná hodina je taková, v níž jste se narodili. Tento názor nekomentuji, protože jsem se o němprakticky nepřesvědčil.
Je dobré mít na sobě volnější oděv. Džíny jsou například nevhodné, jelikož jsou pevnější a tvrdší, vezměte si třeba tepláky a tričko. Též odložte hodinky, které máte většinou pevně upnuté.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Adriena Adriena | E-mail | 18. listopadu 2005 v 18:48 | Reagovat

Posilam spise obdivny komentar,pac jsem jeste zecatecnik v teto oblasti.

Dik za skvely rady ohledne jidla,malem ze me byl zatvrzelej vegos,diky tvrzeni,ze lidska streva jsou uzpusobena na bezmasou stravu,ale zuby mame jako masozravci :-)

Jeste jsem to neprocetla vsechno,ale dobry rady na to uvolneni.Mam pocit,ze jsem si koupila jednu z tech nejprastenejsich knizek o astralni projekci,pac mi tam radi na uvolneni predstavu vnitrnich caker,sice dobry,ale ne moc uciny.Dnes to zkusim s uvolnenim a ze system of douwn :-)

dik.

2 lucy lucy | 24. listopadu 2005 v 20:39 | Reagovat

je to hustý ráda bych to zkusila ale nevím jak na to!!Poradte mi!!!!!!

3 Dick Mad Dick Mad | E-mail | Web | 23. prosince 2005 v 23:52 | Reagovat

Doporučuju pročíst a zkoušet :))

Každopádně ale navštivte http://iglu.cz/marlitan ...na těhlech stránkách sem začínal...:)

4 Kamila Kamila | E-mail | 4. února 2006 v 13:39 | Reagovat

Je to velmi zajímavé a chtěla bych to vyzkoušet. Přečtu si vaše články, ale bojím se, že se mi cestovat nepodaří!!

5 Dick Mad Dick Mad | 12. května 2006 v 13:22 | Reagovat

Jde jenom o tom věřit tomu zkoušet a neusnout :)

6 Anča Anča | 13. června 2006 v 21:22 | Reagovat

Taky bych to chtěla zkusit, pár knih jsem přečetla a uvidíme... Apropó, s tím údajem, cestovat v hodině kdy jsme se narodili... Já se narodila v 5 ráno, takže to fakt zkoušet nebudu, neboť bych usla ;-)

7 NekroVinnei NekroVinnei | E-mail | 20. prosince 2006 v 23:13 | Reagovat

ahoj ted sem see zacinal zabivat o magii a narazil jsem na astralni cestovani muzu se zeptat jestli se to da zvladnout do roka ?? docela by to bylo zajimavi byt mimo telo a kdyz mluvime o mravenceni tak si dam mliko z travi protoze mi pak mravencilo celi telo asi 2 dny :D

8 Dick Mad Dick Mad | E-mail | Web | 10. ledna 2007 v 8:28 | Reagovat

NekroVinnei: Při častém tréningu se to dá zvládnout za mnohem kratší dobu :). Mno znám jaký to je po mlíku a je to trochu podobnej pocit, ale ač ti to nepříjde tak Beng zvyšuje rytmus srdce a při astrálním cestování je potřeba ho naopak zpomalit, stejně tak nedoporučuju pokoušet se astrálně cestovat po hrnku kávy, neboť taky zvyšuje rychlost práce srdce :)

9 Václav Gerla Václav Gerla | E-mail | Web | 30. března 2007 v 3:07 | Reagovat

Moje experimenty s OOBE:

http://zivotni-energie.cz/mimotelni-zazitky-astralni-cestovani-postrehy-a-dojmy.html

10 Dick Mad Dick Mad | E-mail | Web | 10. června 2007 v 17:12 | Reagovat

Václav Gerla: Velmi pěkně sepsaný a hlavně výstižný a obohacující článek ;)

11 Serpent Mandala Serpent Mandala | 21. září 2007 v 12:25 | Reagovat

moc s tím neblbněte nebo tam uvíznete a vtělí se do vás někdo jiný

12 Silevr Silevr | 21. ledna 2008 v 15:53 | Reagovat

Serpent Mandala: To je blbost, nevěřte tomu. Jakmile se přiblíží jakékoli nebezpečí okamžitě se vrátíte do těla.

Ke článku: ano krásné pojednání prosím poděkujte tady http://marlitan.iglu.cz/ . Vím že je uveden autor, ale nemusel by se ovašem dík ani dozvědět.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama